ἁμαρτίας


ἁμαρτίας
ἁμαρτίᾱς , ἁμαρτία
a failure
fem acc pl
ἁμαρτίᾱς , ἁμαρτία
a failure
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εξομολόγηση — Θρησκευτική πράξη, που σκοπεύει στην εξάλειψη της αμαρτίας ή του σφάλματος. Συναντάται σε τελείως διαφορετικές εποχές (αρχαίους, σύγχρονους και πρωτόγονους πολιτισμούς) και με τις πιο ποικίλες μορφές. Η ε. μπορεί να τελεστεί δημόσια είτε ιδιωτικά …   Dictionary of Greek

  • грѣховьныи — (203) пр. к грѣхъ: ˫Ако аште о грѣсѣхъ болимъ и печалѹѥмъсѩ. отьсѣкаѥмъ грѣховьнѹѭ гръдынѫ и малѹ и великѹ Изб 1076, 87 об.; Ѥгда д҃ша многыими обѩта бѹдеть грѣховьныими страстьми. глѹбинѹ зълыихъ вънидеть прѣобидить и прочеѥ Там же, 244;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ — [греч. Βασίλειος ὁ Μέγας] (329/30, г. Кесария Каппадокийская (совр. Кайсери, Турция) или г. Неокесария Понтийская (совр. Никсар, Турция) 1.01.379, г. Кесария Каппадокийская), свт. (пам. 1 янв., 30 янв. в Соборе 3 вселенских учителей и святителей; …   Православная энциклопедия

  • Jesus and the woman taken in adultery — Christ and the Woman Taken in Adultery redirects here. For the painting by Bruegel, see Christ and the Woman Taken in Adultery (Bruegel). Christ with the Woman Taken in Adultery, by Guercino, 1621 (Dulwich Picture Gallery). The Pericope Adulterae …   Wikipedia

  • Sprachvergleich anhand des Vaterunsers — Vergleich der Vaterunser Texte in Sanskrit und Kaschmirisch, um 1850 Das „Vaterunser“ wird in der vergleichenden Sprachwissenschaft gelegentlich zu Hilfe gezogen, um verwandte Idiome miteinander zu vergleichen. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • грѣхъ — ГРѢХ|Ъ (2447), А с. Грех, нарушение религиозных предписаний: Наводѩть ли сѩ ѹбо и доселѣ. грѣси о҃ць на чѩда. на третии и четвьртыи родъ (ἁμαρτίαι) Изб 1076, 189; лѣпо бо намъ ѥсть нарекъшемъсѩ чьрньцемъ то по вьс˫а д҃ни ка˫атис˫а грѣхъ своихъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Confession inscriptions of Lydia and Phrygia — are Roman era Koine Greek religious steles from these historical regions of Anatolia (then part of Asia and Galatia provinces), dating mostly to the 2nd and 3rd centuries. They have provoked less discussion than one would expect. The new element… …   Wikipedia

  • Jesús y la mujer sorprendida en adulterio — Cristo con la mujer sorprendida en adulterio, por Guercino, 1621 (Galería Dulwich Picture). La Pericope Adulterae o Perícopa de la Adúltera es un nombre tradicional para un pasaje famoso (perícopa) sobre Jesús y la mujer sorprendida en adulterio… …   Wikipedia Español

  • Jésus et la femme adultère — Le Titien, Jésus et la femme adultère La Pericope Adulterae est le nom traditionnel d un épisode évangélique (péricope) au sujet d une femme adultère de l Évangile selon Jean 7,53 8,11. Ce passage décrit une confrontation entre Jésus, les scribes …   Wikipédia en Français

  • ανάσταση — I Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, η Α. είναι το θεμελιώδες γεγονός κατά το οποίο ο Χριστός με τη σταύρωση και την ταφή κατάργησε το κράτος του θανάτου και χάρισε την αιώνια ζωή στο ανθρώπινο γένος. O Θεάνθρωπος ένωσε τη θεία με την ανθρώπινη… …   Dictionary of Greek